Dansk Bibel 1907-1931

5 Mosebog 16:18 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Dommere og tilsynsmenn skal du innsette for dig i alle de byer som Herren din Gud gir dig, for hver av dine stammer, og de skal dømme folket efter lov og rett.

5 Mosebog 16

5 Mosebog 16:11-19