Dansk Bibel 1907-1931

3 Johannesbrev 1:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men jeg haaber snart at se dig, og da skulle vi mundtligt tale sammen. (15) Fred være med dig! Vennerne hilse dig. Hils Vennerne, hver især!

3 Johannesbrev 1

3 Johannesbrev 1:8-14