Dansk Bibel 1907-1931

3 Johannesbrev 1:10 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Derfor vil jeg, naar jeg kommer erindre om de Gerninger, han gør, idet han bagvasker os med onde Ord; og ikke tilfreds dermed, tager han baade selv ikke Brødrene for gode, og dem, som ville det, forhindrer han deri og udstøder dem af Menigheden.

3 Johannesbrev 1

3 Johannesbrev 1:7-12