Dansk Bibel 1907-1931

2 Thessalonikerbrev 3:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Men trofast er Herren, som skal styrke eder og bevare eder fra det onde;

2 Thessalonikerbrev 3

2 Thessalonikerbrev 3:1-10