Dansk Bibel 1907-1931

2 Thessalonikerbrev 2:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

at I ikke i en Hast maa lade eder bringe fra Besindelse eller forskrække hverken ved nogen Aand eller ved nogen Tale eller Brev, der skulde være fra os, som om Herrens Dag var lige for Haanden.

2 Thessalonikerbrev 2

2 Thessalonikerbrev 2:1-12