Dansk Bibel 1907-1931

2 Thessalonikerbrev 2:17 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

han trøste eders Hjerter og styrke eder i al god Gerning og Tale!

2 Thessalonikerbrev 2

2 Thessalonikerbrev 2:10-17