Dansk Bibel 1907-1931

2 Thessalonikerbrev 1:11 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Derfor bede vi ogsaa altid for eder, at vor Gud vil agte eder Kaldelsen værdige og med Kraft fuldkomme al Lyst til det gode og Troens Gerning,

2 Thessalonikerbrev 1

2 Thessalonikerbrev 1:1-12