Dansk Bibel 1907-1931

2 Petersbrev 2:8 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

(thi medens den retfærdige boede iblandt dem, pintes han Dag for Dag i sin retfærdige Sjæl ved de lovløse Gerninger, som han saa og hørte):

2 Petersbrev 2

2 Petersbrev 2:1-10