Dansk Bibel 1907-1931

2 Petersbrev 2:20 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi dersom de, efter at have undflyet Verdens Besmittelser ved Erkendelse af vor Herre og Frelser Jesus Kristus, igen lade sig indvikle deri og overvindes, da er det sidste blevet værre med dem end det første.

2 Petersbrev 2

2 Petersbrev 2:14-21