Dansk Bibel 1907-1931

2 Petersbrev 2:14 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

deres Øjne ere fulde af Horeri og kunne ikke faa nok af Synd; de lokke ubefæstede Sjæle; de have et Hjerte, øvet i Havesyge, Forbandelsens Børn;

2 Petersbrev 2

2 Petersbrev 2:6-22