Dansk Bibel 1907-1931

2 Kongebog 22:2 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, og vandret i alle deler på sin far Davids vei; han vek ikke av hverken til høire eller til venstre.

2 Kongebog 22

2 Kongebog 22:1-7