Dansk Bibel 1907-1931

1 Timotheusbrev 1:18 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Dette Paabud betror jeg dig, mit Barn Timotheus, ifølge de Profetier, som tilforn ere udtalte over dig, at du efter dem strider den gode Strid,

1 Timotheusbrev 1

1 Timotheusbrev 1:16-20