Dansk Bibel 1907-1931

1 Thessalonikerbrev 4:16 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi Herren selv skal stige ned fra Himmelen med et Tilraab, med Overengels Røst og med Guds Basun, og de døde i Kristus skulle opstaa først;

1 Thessalonikerbrev 4

1 Thessalonikerbrev 4:11-18