Dansk Bibel 1907-1931

1 Thessalonikerbrev 3:5 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Derfor sendte ogsaa jeg Bud, da jeg ikke længer kunde udholde det, for at faa Besked om eders Tro, om maaske Fristeren skulde have fristet eder, og vor Møje skulde blive forgæves.

1 Thessalonikerbrev 3

1 Thessalonikerbrev 3:1-13