Dansk Bibel 1907-1931

1 Thessalonikerbrev 1:8 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

thi fra eder har Herrens Ord lydt ud, ikke alene i Makedonien og Akaja, men alle Vegne er eders Tro paa Gud kommen ud, saa at vi ikke have nødig at tale derom.

1 Thessalonikerbrev 1

1 Thessalonikerbrev 1:1-10