Dansk Bibel 1907-1931

1 Petersbrev 4:3 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;

1 Petersbrev 4

1 Petersbrev 4:2-6