Dansk Bibel 1907-1931

1 Kongebog 4:34 Dansk Bibel 1907-1931 (DNKB)

Og de kom fra alle folk for å høre Salomos visdom, fra alle jordens konger som hadde hørt om hans visdom.

1 Kongebog 4

1 Kongebog 4:24-34