Цариградски

Юда 1:13 Цариградски (BG1871)

свирепи вълни морски които изпущат като пена своите си срамоти: звезди скитателни за които е във век завардена мрачна тъмнина.

Юда 1

Юда 1:12-18