Цариградски

Юда 1:11 Цариградски (BG1871)

Горко им! защото ходиха в пътя Каинов, и зарад мъзда рукнаха се в заблуждението Валаамово, и погинаха в упорството Кореево.

Юда 1

Юда 1:7-15