Цариградски

Йоан 18:30 Цариградски (BG1871)

Отговориха и рекоха му: Той ако не бе злодеец не бихме го предали на тебе.

Йоан 18

Йоан 18:26-31