Цариградски

Второзаконие 30:3 Цариградски (BG1871)

тогаз Господ Бог твой ще те върне от плена, и ще те помилва, и пак ще те събере от всичките народи дето ще те разпръсне Господ Бог твой;

Второзаконие 30

Второзаконие 30:1-7