Цариградски

Второзаконие 27:11 Цариградски (BG1871)

И заповяда Мойсей на людете в онзи ден и рече:

Второзаконие 27

Второзаконие 27:9-16