Цариградски

Второзаконие 1:8 Цариградски (BG1871)

Ето, аз предавам вам тази земя: влезте та завладейте земята за която се кле Господ на отците ви, на Авраама, Исаака, и Якова, да им я даде и на семето им след тях.

Второзаконие 1

Второзаконие 1:5-11