Цариградски

Тит 2:1 Цариградски (BG1871)

Но ти говори което подобава на здравото учение:

Тит 2

Тит 2:1-5