Цариградски

Тит 1:3 Цариградски (BG1871)

а в своите си времена яви словото си чрез проповедта поверена на мене по заповед на Спаса нашего Бога,

Тит 1

Тит 1:1-9