Цариградски

Тит 1:13 Цариградски (BG1871)

Това свидетелство е истинно; за която причина обличавай ги строго за да бъдат здрави във вярата,

Тит 1

Тит 1:3-15