Цариградски

Тит 1:1 Цариградски (BG1871)

Павел, раб Божий и апостол Исус Христов, по вярата на избраните Божии и по познаването на истината която е по благочестие,

Тит 1

Тит 1:1-4