Цариградски

Софоний 3:17 Цариградски (BG1871)

Господ Бог твой който е всред тебе, Силният, ще те спаси, Ще се развесели за тебе с радост Ще те милва в любовта си, Ще се весели за тебе с песни.

Софоний 3

Софоний 3:16-20