Цариградски

Софоний 1:11 Цариградски (BG1871)

Плачете, жители на Мактес, Защото се изтребиха всичките търговски люде: Изсечени бидоха всички които доносяха сребро.

Софоний 1

Софоний 1:9-18