Цариградски

Софоний 1:10 Цариградски (BG1871)

И в онзи ден, говори Господ. Ще бъде метеж на вик от рибната порта И ридание от Масена, И голямо съкрушение от хълмите.

Софоний 1

Софоний 1:6-17