Цариградски

Рут 4:3 Цариградски (BG1871)

Тогаз рече на сродника: Ноемин, която се върна от Моавската земя, продава дела на нивата, която беше на брата ни Елимелеха;

Рут 4

Рут 4:1-13