Цариградски

Римляни 3:24 Цариградски (BG1871)

а оправдават се даром с неговата благодат през изкупването което е в Христа Исуса,

Римляни 3

Римляни 3:21-31