Цариградски

Римляни 1:7 Цариградски (BG1871)

на всички вас които сте в Рим, възлюблени Божии, призвани светии: Благодат да бъде вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Исуса Христа.

Римляни 1

Римляни 1:1-16