Цариградски

Плач Еремиев 3:31 Цариградски (BG1871)

Защото Господ не отхвърля въ век;

Плач Еремиев 3

Плач Еремиев 3:26-38