Цариградски

Плач Еремиев 1:3 Цариградски (BG1871)

Отиде в плен Юда поради скърб и тежко робство: Седи между езичниците: не намира покой. Всички които го гонеха стигнаха го всред теснините.

Плач Еремиев 1

Плач Еремиев 1:1-5