Цариградски

Песен На Песните 3:4 Цариградски (BG1871)

Като заминах малко от тях Намерих оногоз когото обича душата ми: Хванах го, и не го пуснах Доде не го въведох в дома на майка си, И в ложницата на онази която ме е родила.

Песен На Песните 3

Песен На Песните 3:1-7