Цариградски

Песен На Песните 1:16 Цариградски (BG1871)

Ето, хубав си, възлюблений ми, ей, приятен си: И одърът ни е благоцветен.

Песен На Песните 1

Песен На Песните 1:8-17