Цариградски

Откровение 3:12 Цариградски (BG1871)

Който победи ще го направя стълб в храма на Бога моего, и няма да излезе вече вън; и ще напиша на него името на Бога моего, и името на града на Бога моего, сиреч, на новия Ерусалим който слязва от небето от Бога моего: ще напиша и новото мое име.

Откровение 3

Откровение 3:6-16