Цариградски

Откровение 13:1 Цариградски (BG1871)

И застанах на пясъка морски, и видях звяр който възлязваше от морето, който имаше седем глави и десет рога; и на роговете му десет корони, и на главите му имена богохулни.

Откровение 13

Откровение 13:1-6