Цариградски

Откровение 1:17 Цариградски (BG1871)

И когато го видях паднах при нозете му като мъртъв; и тури дясната си ръка на мене и казваше ми: Не бой се: аз съм първий и последний,

Откровение 1

Откровение 1:8-18