Цариградски

Неемия 5:10 Цариградски (BG1871)

И аз, още и братята ми и рабите ми, заели сме им сребро и жито. Но да оставим, моля, това изискване.

Неемия 5

Неемия 5:7-17