Цариградски

Наум 2:5 Цариградски (BG1871)

Ще помене юнаците си; но ще се подплъзнат в пътя си: Ще тичат към стените му, и покривалото ще се приготви.

Наум 2

Наум 2:3-8