Цариградски

Наум 2:1 Цариградски (BG1871)

Съкрушителят възлезе пред лицето ти: Стражи твърдела, пази пътя, Укрепи чреслата, уякчи крепостта си силно.

Наум 2

Наум 2:1-5