Цариградски

Наум 1:5 Цариградски (BG1871)

Горите се колебаят от него, И хълмовете се разтопяват; А земята се движи от присътствието му, Ей, вселенната, и всичките живеещи на нея.

Наум 1

Наум 1:1-12