Цариградски

Наум 1:3 Цариградски (BG1871)

Господ е дълготърпелив и велик в крепост, И никак няма да обезвини нечестивия: Пътят Господен е във вихрушка и буря, И облаци са прахът на нозете му.

Наум 1

Наум 1:1-6