Цариградски

Михей 2:2 Цариградски (BG1871)

И желаят ниви, и вземат с насилие, - И домове, и грабят ги; Така разграбят человека и дома му, Ей, человека и наследието му.

Михей 2

Михей 2:1-5