Цариградски

Матей 28:17 Цариградски (BG1871)

И като го видяха, поклониха му се; а някои се усъмниха.

Матей 28

Матей 28:11-20