Цариградски

Матей 27:33 Цариградски (BG1871)

И като стигнаха на мястото нарицаемо Голгота, което се тълкува Лобно Място,

Матей 27

Матей 27:28-36