Цариградски

Матей 15:25 Цариградски (BG1871)

А тя дойде та му се кланяше и казваше: Господи, помогни ми.

Матей 15

Матей 15:17-32