Цариградски

Малахия 4:5 Цариградски (BG1871)

Ето, аз ще ви проводя Илия пророка Преди да дойде денят Господен, великият и страшният;

Малахия 4

Малахия 4:2-6